După câștigarea planului de afaceri, urmează etapa de derulare efectivă a investiției. Aceasta constă în executarea cheltuielilor și activităților descrise în planul de afaceri într-o perioadă de maxim 12 luni și apoi respectarea  condițiilor de durabilitate (menținere a investiției si locurilor de muncă) pe o periodă ulterioară.

Ce urmează dacă am fost selectat pentru finanţare?
– Te asistăm în etapele de înființare a firmei. Vei fi ghidat în privința pașilor pentru înființarea și autorizarea noii firme.
– Se semneaza contractul de finanţare și se realizează plata finanţării în cuantum de maxim 75%, ca avans. Ai de la bun început banii în cont pentru a demara investiția.
– Te sprijinim în perioada de startup prin consultanţă de specialitate și ghidaj și activități de networking. Vei avea la dispoziție o echipă care te va ajuta să gestionezi toate etapele de implementare a proiectului tău, având astfel cheltuieli zero cu consultanți externi. Asistența primită este atât în domeniul gestionării finanțării cât și a managementului afacerii.

Cum se plăteşte finanţarea (ajutorul de minimis)?
– Obţii intr-o prima fază, o prima transă de maxim 75% din valoarea finantării, respectiv maxim 133590 RON. Dacă firma finanțată realizează într-o perioadă de 12 luni venituri (cifra de afaceri) de minim 30% din valoarea primei tranșei (aprox. 40000 RON), vei putea obţine restul finanţării, până la suma maximă de 178120 RON.
– Toate cheltuielile trebuie realizate în conformitate cu prevederile planului de afaceri, într-un termen de 12 luni și se justifică cu documente legale aferente. Nu pot fi angajate cheltuieli în afara celor prevăzute în planul de afaceri.
– Cheltuielile care nu se realizează conform regulilor, devin neeligibile și trebuie returnate.

Ce alte obligaţii îți revin ca beneficiar al finanţării?
– Să înființezi și să menţii cel puţin 2 locuri de munca pe o perioadă contractuală minimă de 2 ani
– Să menţii firma activă și operaţională pentru o perioada de minim 3 ani
– Să utilizezi bunurile achiziţionate și cheltuielile angajate în interesul activităţii economice finanţate
– Să nu înstrăinezi bunurile achiziţionate pentru o perioada contractuală stabilită și să le asiguri impotriva riscurilor în conformitate cu prevederile contractuale
– Să participi la activitățile prevăzute în proiect (consultanță, neworking, monitorizare)
– Să efectuezi cheltuielile în conformitate cu planul de afaceri, sa le justifici cu acte și documente și sa depui periodic raportări aferente pe perioada implementării ajutorului de minimis
– Să furnizezi periodic informări despre activitatea firmei, în conformitate cu prevederile contractuale

In documentul anexat sunt prezentate conditiile contractuale orientative (conditii minime obligatorii) conform Ghidului solicitantului.

Contract de subventie_(model orientativ)