În cadrul activităţilor de training antreprenorial, vei fi instruit pe temele majore necesare pentru clarificarea ideii tale de afaceri și formalizarea acesteia într-un plan. Planul afacerii este necesar atunci când soliciți finanțarea de minimis (40.000 EUR), acordată în cadrul proiectului. De asemenea, vei putea să utilizezi acest plan și la pregătirea dosarului pentru alte oportunități de finanțare.

În paralel cu instruirea teoretică se desfăsoară o activitate de instruire practică, în cadrul căreia vei primi asistenţă pentru realizarea acestui plan de afaceri, scăzându-ţi semnificativ dependenţa și costurile cu consultanţa specializată.

 

Cum are loc cursul?
Instruirea are loc în sistem mixt, respectiv la distanță prin intermediul unei platforme de e-learning și se încheie cu un seminar intensiv de 2 zile desfășurat la Cluj.
Pregătirea la distanță se realizează prin intermediul platformei online (e-learning) a proiectului. Accesul la platformă se realizează prin intermediul unui cont de acces, pe care îl vei primi după ce ești înregistrat.

Accesând platforma vei primi un calendar de sesiuni de prezentare pe care le poți vizualiza pe calculator, în direct sau înregistrate.
În cadrul activității practice, cursanții sunt organizați în grupe restrînse. Comunicările cu formatorii se realizează utilizând mijloace de comunicare la distanţă specifice (Email, Conferinţă online, etc).
Seminarul intensiv se desfășoară la Cluj timp de 2 zile. Pentru a-ți ușura participarea, decontăm cheltuielile de transport și îți asigurăm cazarea și masa.

 

Durata totală a cursului: 56 ore, din care 20 ore de instruire teoretică furnizate prin învăţământ la distanţă online (e-learning), 20 ore de instruire practică furnizate prin învăţământ la distanţă online (e-learning), 16 ore de instruire practică furnizate în sala de curs (seminar intensiv de 2 zile la Cluj-Napoca).

Condiții minime de prezență: minim 40 de ore din 56.

Examinare și obținerea certificatului de instruire
Certificatul de instruire îți permite să te califici pentru concursul de panuri de afaceri în contingentul preferențial (70% din beneficarii de ajutor der minimis).
Pentru a primi certificatul trebuie:
– să ai prezența minimă obligatorie
– să realizezi planul de afaceri conform formatului, în cadrul activităţii de instruire practică
– să obții un scor de minim 50% la examinare
Examinarea are loc online, sub forma de test grilă cu mai multe variante de răspuns.

Condiţii de acces: cursanţii trebuie să fie familiarizaţi cu utilizarea calculatorului şi a programelor de navigare Internet şi de editare a documentelor (tip Office).

Bonus certificare: Toate persoanele care finalizează cursul și obțin certificatul de instruire, beneficiază de un bonus de 200 EUR, plătibil cash după absolvire. Rolul bonus-ului este să acopere eventuale alte cheltuieli ale participantului generate de participarea sa la program (obținere documente, transport, plata unor consultanți pentru servicii suplimentare, etc) fiind la libera alegere a cursantului.