“Smart-up Diaspora “ este un proiect finanţat din fonduri europene, care sprijină românii din diaspora, să îşi deschidă o afacere în Romania, prin:
– training în antreprenoriat și asistenţă în elaborarea unui plan de afaceri / cererii de finanţare
– sprijinirea înființării unei firme noi și finanţarea acesteia cu o sumă maxima de 40.000 EUR
– consultanţă gratuită în gestionarea afacerii, mentorat, networking într-o comunitate antreprenorială
– consiliere pentru implementarea proiectului de minimis

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, OS 3.7, apelul Diaspora Start-up.  Activitățile proiectului au debutat oficial, în urma semnării  contractului de finanțare în data de 03.10.2017.  Identificatorul unic al proiectului în sistemul electronic de gestiune a fondurilor europene MySMIS este 107495.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1: Informarea opinei publice din diaspora cu scopul cresterii nivelului de constientizare referitor la oportunitaþile existente în domeniul antreprenoriatului, respeciv atragerea grupului tinta. Obiectivul se va realiza printr-o campanie de informare ce se deruleaza pe o perioada de 12 luni (in prima etapa a proiectului) avand o adresabilitate de cel putin 1 mil de indivizi. Campania va avea o componeta de importanta majora ce se va desfasura in media sociale (Facebook) si o componenta clasica de comunicare prin presa, website proiect, direct targeting, identificare si comunicare cu multiplicatori, precum si evenimente in Romania si strainatate.
Estrimam ca cel putin 1 mil. persoane vor fi targetate cu unul sau mai multe mesaje. In urma acestor masuri, se estimeaza ca minim 4000 de persoane eligibile vor fi informate. Pentru mentinerea contactului cu grupul tinta, mobilizarea si informarea potentialilor participanti se va creea un Helpdesk, de tip callcenter, ce va fi operat de cei trei parteneri.

2. OS2: Desfasurarea unui program de educatie antreprenoriala in sistem mixt (online si in sala de curs) pentru 417 persoane eligibile, avand o rata de absolvire estimata de aprox 80% si un prag minim de certificare de 200 de persoane, respectiv realizarea unui numar de minim 200 de planuri de afaceri. Obiectivul se va realiza prin organizarea a 20 de grupe de instruire online (in medie aprox 21 persoane/grupa) si a 16 seminarii intensive de afaceri in sala de curs in Romania (in medie aprox 26 persoane/grupa).

3. OS3: Desfasurarea unui concurs de planuri de afaceri si selectia a cel putin 50 de beneficiari ai subventiei de minimis Obiectivul se va realiza prin:
– organizarea unui concurs, in cadrul caruia solicitantii vor inainta cereri de finantare insotite de planuri de afaceri pe care doresc sa le puna în practica. Bugetul alocat ca ajutor de minimis reprezinta peste 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, adica € 2.000.000 –
– evaluarea si ierarhizarea in functie de conditiile din cererea de finantare si metodologia de acordare a ajutorului de minimis a
tuturor planurilor de afaceri depuse.
– selectia a cel putin 50 de planuri de afaceri fezabile, in cadrul concursului.
– acordarea a minim 50 de subventii de ajutor de minimis pentru înfiinþarea de intreprinderi cu profil nonagricol, in
zone urbane, în valoare de maxim 40.000 euro fiecare;

4. OS4: Infiintarea, operationalizarea si dezvoltarea a cel putin 50 de IMM-uri prin:.
– acordarea a 2 transe de ajutor de minimis pentru cel putin 50 de IMM-uri (in limita bugetului disponibil), ce se vor infiinta si vor fi
active pentru o perioada de minim 24 luni in cadrul proiectului (din care 18 luni in Etapa II – a proiectului, inclusiv la 6 luni dupa terminarea sprijinului, respectiv in perioada de monitorizare a dezvoltarii sustenabile in Etapa a III – a proiectului) si cel putin 12 luni de la data incheierii acestuia (perioada in care se va monitoriza si mentinerea locurilor de munca)
– furnizarea de servicii catre beneficiarii ajutorului de minimis, care constau in programe personalizate de consultanta/mentorat antreprenorial si managerial, respectiv in organizarea a 12 workshopuri si evenimente de networking pentru beneficiarii ajutorului
de minimis pe teme corespondente cu dezvoltarea afacerii in mod sustenabil.
– verificarea si monitorizarea activitatii intreprinderilor finantate.

5. OS5: Sprijinirea tranziþiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, promovarea inovarii sociale si imbunataþirea accesibilitaþii, a utilizarii si a calității tehnologiilor informaþiei si comunicaþiilor, prin finantarea a cel putin 24 de planuri de afaceri care propun aceste teme. Obiectivul se va realiza prin:
– minim 10% din planurile de afaceri finanþate vor propune masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila.
– minim 10% din planurile de afaceri finanþate prin intermediul schemei de minimis vor propune activitaþi ce vor promova concret sprijinirea tranziþiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.
– minim 10% din planurile de afaceri finanþate în cadrul proiectului vor propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala.
– minim 10% din planurile de afaceri finanþate masuri vor propune masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii.
– minim 25% din planurile de afaceri finanþate vor propune masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor soluþii TIC în procesul de producþie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau execuþie de lucrari.

6. OS6: Reducerea somajului prin crearea si mentinerea a minim 100 de noi locuri de munca. Intreprinderile finantate vor angaja, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de subventie, cel putin 2 persoane/agent economic. Intreprinderile vor mentine cel putin 100 de locuri de munca, inclusiv in perioada de sustenabilitate. Se va asigura monitorizarea activitatii intreprinderilor finantate.

7. OS7: Capitalizarea si transferul rezultatelor vor fi valorificate si transferate catre mediul exterior prin:
– realizarea a 1 studiu de analiza a mediului antreprenorial si a 1 raport de bune practici in promovarea antreprenoriatului
– organizarea a 12 evenimente de networking si de prezentare publica a rezultatelor proiectului inclusiv pentru alti potentiali antreprenori
– participarea la manifestarile organizatiilor relevante pentru dezvoltarea mediului de afaceri
– utilizarea platformei e-learning post-implementare pentru educarea altor intreprinzatori
– mentinerea comunicarii cu toate persoanele participante la formare profesionala si informarea lor cu privire la lansarea altor programe de finantare pentru care sunt potential eligibile;