Apeluri finanțate din granturi SEE & Norvegiene

Peste 20 de apeluri finanțate din granturi SEE & Norvegiene vor fi lansate până la sfârșitul acestui an.
calendarul apelurilor finanțate din granturile SEE & Norvegiene aferente semestrului II din 2020, în valoare totală de 75 milioane de euro.

Potrivit calendarului, în trimestrul III vor fi lansate 8 apeluri în cadrul următoarelor programe:

Mediu

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor
Decontaminarea siturilor orfane și a depozitelor de deșeuri
Planuri de adaptare la schimbările climatice și reducere a emisiilor
Sănătate

Servicii de sănătate de tip „outreach” – SGM Servicii pentru întărirea prevenției pentru grupurile vulnerabile și zone defavorizate
Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupurile vulnerabile (servicii de sănătate, investiții în infrastructură, instruire, campanii de informare)
Dezvoltare locală

Drepturile omului – Implementarea recomandărilor CEDO/2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, minorităților naționale, deținuților, copiilor și femeilor
Energie

Electrificarea caselor (Relansare)
Energie regenerabilă – hidroenergie (Relansare)
În trimestrul IV vor fi lansate 15 apeluri în cadrul următoarelor programe:

Dezvoltarea Afacerilor

Creșterea afacerilor în start-up-uri
Inovare verde în industrie, ICT, Blue Growth (relansare)
Dezvoltare Locală

Intervenții prioritare în comunități defavorizate (facilități sociale și educaționale, condiții de locuit, servicii de sănătate)
Educație (runde anuale)

Mobilitatea în învățământul superior
Cooperare în învățământul superior
Educație profesională (VET)
Creșterea capacității instituționale în învățământul preuniversitar
Incluziunea școlară a copiilor romi
Cetățenie activă

Educație și implicare civică
Activism civic și advocacy
Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal
Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
Diversificarea surselor de finanțare
Consolidarea capacității ONG-urilor