Relansare apel POR 2.2 dedicat IMMurilor din toată țara

AM POR a lansat spre consultare publică ghidul solicitantului aferent Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Apelul va fi adresat tuturor regiunilor de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, mai puțin București-Ilfov.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 150 milioane euro (contribuția FEDR și Buget de stat).
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 milioane euro și maximum 6 milioane euro.

Categorii de cheltuieli eligibile:

Cheltuieli pentru amenajarea terenului
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Cheltuieli pentru investiţia de bază
Alte cheltuieli
Organizare de şantier
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
Dotarea cu active corporale, necorporale.