Relansare POR 2.2

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a relansat, apelul de proiecte nr. POR/780 (2.2 – IMM) în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Relansarea are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte, după cum urmează:

  • Sud-Est: 27,94 milioane euro
  • Sud Muntenia: 38,67 milioane euro
  • Sud-Vest Oltenia: 17,97 milioane euro

Pentru regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru alocarea financiară a fost deja contractată în totalitate.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 04.05-04.06.2020.

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru cofinanțare includ:

  • investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;
  • investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.