Programele guvernamentale pentru sprijinul IMM-urilor in consultare publica

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a anunțat lansarea în consultare publică a urmatoarelor programe:

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020
Programul național multianual de microindustrializare 2020
Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 2020
Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2020, dar și a
Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2020.

Au fost publicate variantele revizuite ale celor 5 proceduri lansate în consultare publică.

În cazul Programului național multianual de microindustrializare 2020 și a Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, au fost publicate grilele de evaluare aferente proiectelor ce urmează a fi depuse.
Grilele de evaluare propuse arată că vor beneficia de un punctaj mai mare proiectele prin care se va crea un număr de locuri de muncă egal sau mai mare de 2:
la momentul decontului, în cazul Programului de microindustrializare și
după implementarea planului de investiții, în cazul Programului Comerț.
Totodată, se va acorda un punctaj suplimentar pentru:
minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2020 pentru 2 persoane care fac dovada întoarcerii din diaspora, în cazul Programului de microindustrializare;
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru angajați care fac dovada întoarcerii din dispora, în cazul Programului Comerț.
În grilele propuse se arată de asemenea că proiectele în cadrul cărora valoarea procentului aferent aportului propriu este mai mare sau egal cu 25% din valoarea eligibilă a proiectului vor fi punctate cu 20 de puncte.

Precizam ca documentele se afla in consultare publica.

Detalii si informatii: http://www.imm.gov.ro/ro/mmaca/antreprenoriat-si-programe-pentru-imm/