Horizon 2020 – SME Instrument – Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Grantul pentru Faza a II-a are în vedere proiecte de inovare susținute de un plan solid și strategic (elaborat și finanțat parțial prin Faza I a Instrumentului pentru IMM-uri; dacă ideea de afacere demonstrează suficientă maturitate și fezabilitate se poate aplica direct în Faza a II-a). Activitățile finanțate pot fi:

 • prototiparea;
 • miniaturizarea;
 • scalarea;
 • proiectarea;
 • verificarea performanțelor;
 • testarea;
 • demonstrarea;
 • dezvoltarea liniilor pilot;
 • validarea pentru replicarea pieței, inclusiv alte activități menite să aducă inovarea în pregătirea și maturitatea investițiilor pentru absorbția pieței.

Faza a III-a – Accelerarea în afaceri

În vederea facilitării exploatării comerciale a activităților de inovare rezultate din faza I sau faza a II-a, Instrumentul pentru IMM-uri propune servicii de accelerare a afacerii. Printre acestea se numără sprijinul pentru dezvoltarea în continuare a capacității de investiții, sprijin pentru colaborarea cu investitorii și clienții privați prin activități de brokeraj și evenimente (inclusiv târguri), asistență în ceea ce privește riscul de finanțare și o serie de alte activități și servicii de sprijinire a inovării oferite prin Rețeaua Enterprise Europe.

 

Apelul este deschis continuu până în anul 2020, cu 4 întreruperi (cut-off)/an/fază dedicate evaluării:

Cut-off 2020 faza II:

 • 18 Martie
 • 19 Mai
 • 07 Octombrie

Detalii: https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_EIC-SMEInst-2018-2020