Informatii aditionale legate de rezultatele apelului 2

 1. Rezultatele preliminare au fost publicate la adresa : http://diaspora-start-up.ro/2018/09/26/apel-2-rezultatele-evaluarii/
 2. Rezultatele finale se publica in conformitate cu calendarul de proiect (disponibil pe pagina http://diaspora-start-up.ro/detalii-finantare/)
 3. In cadrul Platformei online pentru elaborarea si depunerea documentatiei in cadrul concursului de planuri de afaceri ( https://diaspora.apm.ro/concurs/ ) solicitantii vor putea descarca raportul general de evaluare cu punctajul defalcat in functie de criteriile grilei de evaluare, conform punctarii realizate de catre fiecare evaluator, inclusiv observatiile evaluatorilor, daca e cazul. Grila de evaluare se regaseste pe fila 2 iar observatiile se regasesc sub grila de evaluare). Raportul general de evaluare se poate descarca in format .xls , din sectiunea Rezultat, accesibila din meniul de navigare orizontal al platformei de concurs. Persoanele care au dificultati in descarcarea raportului pot solicita informatii prin email.
 4. Referitor la respingerea unor cereri pe motiv de neindeplinire a criteriilor de eligibilitate, precizam:
  – criteriile de eligibilitate se refera la eligibilitatea cererii, nu a solicitantului , respectiv toti solicitantii care au aplicat indeplinesc in mod formal conditiile pentru a participa la concurs, la momentul inscrierii in grupul tinta; in cazul in care in urma unor verificari suplimentare se constata ca din varii motive, inclusiv in urma unor modificari ale planului de afaceri, nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate stabilite de schema de minimis, solicitantul este respins.
  – criteriile de eligibilitate a cererii, descrise in Metodologie de concurs la pagina 35 sunt obligatorii, iar neindeplinirea acestora din diverse motive duce la respingerea cererii;
  – verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate se putea realiza inaintea trimiterii cererii si prin intermediul functiei de verificare preliminara din cadrul Platformei de concurs (sistemul realiza o verificare formala preliminara a eligibilitatii) -> foarte multi solicitanti au ignorat aceasta optiune de verificare preliminara si au transmis cereri formal incorecte, in ciuda mesajelor de avertizare afisate; o mare parte a acestora puteau fi evitate daca instructiunile din platforma de concurs sau informatiile furnizate pe site erau puse in practica  de catre solicitanti ;
  – in alte situatii, evaluatorii au respins cererile ca fiind ne-eligibile in ciuda unei verificari formale preliminare pozitive, din cauza lipsei de coerenta, a nivelului calitativ scazut sau a altor aspecte cum ar fi incadrarea gresita a CAEN corelata cu descrierea confuza  a modelului de afaceri;
 5. Un aspect al evaluarii consta in evaluarea contributiei la atingerea temelor specifice – evaluatorii au reconsiderat atingerea temelor specifice la alt criteriu in functie de cel mentionat de solicitant, in functie de justificarea oferita si de opinia fiecarui evaluator in legatura cu coerenta celor scrise.
 6. Procedura de contestatii este descrisa pe pagina de proiect (http://diaspora-start-up.ro/wp-content/uploads/Decizia-01.pdf). Va sfatuim sa apelati la contestatii in general in situatia in care constatati o problema semnificativa de fond, care greveaza rezultatul evaluarii; Termenul limita de depunere a contestatiilor este  data de 30.09.2018, ora 12.00 (perioada a fost prelungita, fata de calendarul initial).
 7. In completare la punctul anterior, reamintim ca punctajul final obținut de fiecare plan de afaceri este dat de media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Nu este obligatoriu ca punctajul membrilor comisiei sa fie identic, punctajul urmand sa reflecte opinia proprie a fiecarui evaluator, respectiv perspectiva si expertiza diferita a evaluatorilor. Mentionam in acest sens ca comisiile sunt constituite din evaluatori cu background divers, reprezentativ pentru diferite arii de competenta ale acestora, astfel incat per ansamblu competentele unei comisii sa fie complementare si echilibrate in functie de criterii de gen, varsta, ocupatie si experienta, fapt ce se reflecta in punctajul final agregat.
 8. Va reamintim o informatie importanta cu referire la contributia proprie: Prin contributia proprie se intelege DOAR contributia in cash, introdusa in capitalul social al firmei la infiintare sau in perioada imediat urmatoare, inaintea semnarii contractuluiu de finantarea, deoarece aceasta este singura  modalitate verificabila . Contributia trebuie defalcata proportional pentru FIECARE cheltuiala eligibila din bugetul cererii. Nu se va acorda punctaj pentru contributia, care este constituita pe parcursul implementarii planului/proiectului de minimis din surse ipotetice precum vanzari ale firmei sau credite ale asociatilor.  Desi acest lucru este permis si poate fi explicitat in cerere, nu beneficiaza de acordarea de puncte. Acolo unde a fost neclar prezentat modul prin care este constituit aportul propriu, evaluatorii au re-evaluat valoarea totala a contributiei proprii a solicitantului. Pe site, clasamentul evidentiaza cotributia DECLARATA a solicitantului.
 9. Consultand lista cu rezultatele preliminare, solicitantii pot evalua impactul diverselor criterii de evaluare cum ar fi contributia proprie, locurile de munca create, ponderea activelor fixe, criterii generale de evaluare calitativa.
 10. Proiectele au fost alocate aleator catre comisiile de evaluare. Exista o mare probabilitate ca proiectele care au mai fost depuse in cadrul apelului 1 sa fie evaluate in apelul 2 de catre o comisie diferita. De aceea este posibil ca opiniile, observatiile si rezultatul evaluarii sa difere, avand in vedere ca evaluatorii sunt oameni cu expertiza diferita, puncte de vedere diferite si opinii diferite. Procesul de evaluare e construit astfel incat  sa reflecte o diversitate de opinii si cererea sa treaca de filtre diferite de opinie.