Informatii aditionale legate de rezultatele apelului 1

 1. Rezultatele preliminare au fost publicate la adresa : http://diaspora-start-up.ro/2018/08/06/apel-1-rezultatele-evaluarii/ .
 2. Rezultatele finale se publica in conformitate cu calendarul de proiect (disponibil pe pagina http://diaspora-start-up.ro/detalii-finantare/)
 3. In cadrul Platformei online pentru elaborarea si depunerea documentatiei in cadrul concursului de planuri de afaceri ( https://diaspora.apm.ro/concurs/ ) solicitantii vor putea descarca raportul general de evaluare cu punctajul defalcat in functie de criteriile grilei de evaluare, conform punctarii realizate de catre fiecare evaluator, inclusiv observatiile evaluatorilor, daca e cazul (atentie, grila de evaluare se regaseste pe fila 2 iar observatiile se regasesc sub grila de evaluare). Raportul general de evaluare se poate descarca in format .xls .
 4. Referitor la respingerea unor cereri pe motiv de neindeplinire a criteriilor de eligibilitate, precizam:
  – criteriile de eligibilitate se refera la eligibilitatea cererii, nu a solicitantului , respectiv toti solicitantii care au aplicat indeplinesc in mod formal conditiile pentru a participa la concurs;
  – criteriile de eligibilitate a cererii, descrise in Metodologie de concurs la pagina 35 sunt obligatorii, iar neindeplinirea acestora din diverse motive duce la respingerea cererii;
  – verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate se putea realiza inaintea trimiterii cererii si prin intermediul functiei de verificare preliminara din cadrul Platformei de concurs (sistemul realiza o verificare formala preliminara a eligibilitatii) -> foarte multi solicitanti au ignorat aceasta optiune de verificare preliminara si au transmis cereri formal incorecte, in ciuda mesajelor de avertizare afisate; mare parte a acestora puteau fi evitate daca instructiunile din platforma de concurs sau informatiile furnizate pe site erau puse in practica  de catre solicitanti (a se vedea urmatoarea sectiune pe site: http://diaspora-start-up.ro/category/concurs/) ; lipsind aceste sectiuni obligatorii, cererile au fost respinse
  – in alte situatii, evaluatorii au respins cererile ca fiind ne-eligibile in ciuda unei verificari formale preliminare pozitive, din cauza lipsei de coerenta, a nivelului calitativ scazut sau a altor aspecte cum ar fi incadrarea gresita a CAEN
 5. Un alt aspect al evaluarii consta in re-evaluarea contributiei la atingerea temelor specifice – evaluatorii au reconsiderat atingerea temelor specifice la alt criteriu in functie de cel mentionat de solicitant, in functie de justificarea oferita.
 6. Procedura de contestatii este descrisa pe pagina de proiect (http://diaspora-start-up.ro/wp-content/uploads/Decizia-01.pdf). Va sfatuim sa apelati la contestatii in general situatia in care constatati o problema semnificativa de fond, care greveaza rezultatul evaluarii;
 7. In completare la punctul anterior, reamintim ca punctajul final obținut de fiecare plan de afaceri este dat de media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Nu este obligatoriu ca punctajul membrilor comisiei sa fie identic, punctajul urmand sa reflecte opinia proprie a fiecarui evaluator, respectiv perspectiva si expertiza diferita a evaluatorilor. Mentionam in acest sens ca comisiile sunt constituite din evaluatori cu background divers, reprezentativ pentru diferite arii de competenta ale acestora, astfel incat per ansamblu competentele unei comisii sa fie complementare si echilibrate in functie de criterii de gen, varsta, ocupatie si experienta, fapt ce se reflecta in punctajul final agregat, respectiv nivelul calitativ al planului propus .
 8. Va reamintim o informatie importanta cu referire la contributia proprie: Prin contributia proprie se intelege DOAR contributia in cash, introdusa in capitalul social al firmei la infiintare sau in perioada imediat urmatoare, deoarece aceasta este singura  modalitate verificabila la procesarea dosarului ajutorului de minimis si care va fi folosita proportional pentru FIECARE cheltuiala eligibila din bugetul cererii. Nu se va acorda punctaj pentru contributia, care este constituita pe parcursul implementarii planului/proiectului de minimis din surse ipotetice precum vanzari ale firmei sau credite ale asociatilor.  Desi acest lucru este permis si poate fi explicitat in cerere, nu beneficiaza de acordarea de puncte. Acolo unde a fost neclar prezentat modul prin care este constituit aportul propriu, evaluatorii au re-evaluat valoarea totala a contributiei proprii a solicitantului.
 9. Reamintim ca toate cererile care nu vor fi selectate pentru finantare, pot fi redepuse in cadrul apelului 2. Sfatuim in acest sens solicitantii sa acorde o atentie sporita cerintelor formale, deoarece foarte multe afaceri interesante au fost respinse din motive de neatentie , respectiv datorita necompletarii corecte a cererii de finantare. In acest sens va sfatuim sa verificati informatiile publicate pe site  (http://diaspora-start-up.ro/category/concurs/)
 10. De asemenea, consultand lista cu rezultatele preliminare, solicitantii pot evalua impactul diverselor criterii de evaluare cum ar fi contributia proprie.