Erori frecvente in realizarea cererilor de finantare

In urma evaluarii cererilor depuse in cadrul primului apel al concursului de planuri de afacere, ale carui rezultate vor fi publicate in data de 06.08, publicam o lista cu erorile frecvente intalnite :

1.Se depun cereri fara a fi introduse/transpuse efectiv in campurile de pe platforma web (diaspora.apm.ro/concurs) in ciuda faptului ca in platforma este mentionat foarte clar:
ATENTIE! Cererea de finantare semnata (in format PDF) va contine aceleasi informatii introduse in aplicatie la momentul trimiterii cererii de finantare. Fisierul PDF incarcat este doar o masura de siguranta in plus, dar evaluarea se va face pe baza datelor din aplicatie memorate la momentul trimiterii cererii. Subliniem ca este necesar sa realizati cererea de finantare utilizand aplicatia web, completand in cadrul acesteia toate sectiunile obligatorii si sa generati cererea din cadrul platformei web. Atentie – e necesar sa completati inclusiv sectiunea de identificare.

2. Sectiunile obligatorii nu sunt completate integral – conditie de eligibilitate. De ex. necompletarea unor detalii legate de utilitati duce la respingerea cererii pe motiv de neindeplinire a conditiilor de eligibilitate. In aceasta situatie s-au aflat foarte multe cereri bune.

3. Desi sectiunile obligatorii sunt completate integral, exista necorelari intre sectiuni, de ex. intre proiectiile financiare si bugetul proiectului, ducand la respingerea cererii pe motiv de neindeplinire a conditiilor de eligibilitate.

4. Neconcordanta intre codul CAEN si descrierea afacerii, determinata de neintelegerea efectiva a incadrarii activitatii economice, inclusiv a unor conditii adiacente, de ex. cele legate de autorizare.

5. Conditiile de autorizare nu sunt corect anticipate si descrise, in unele situatii acestea fiind critice (se coreleaza cu codul CAEN).

6. In Contul de Profit si Pierdere nu este evidentiata corect inregistrarea contabila a ajutorului de minimis – a se vedea si informatiile anterioare oferite in acest sens in alte materiale publicate.

7. Calculul amortizarii activelor este eronat.

8. Datorita unor erori de calcul sau de introducere a datelor in sectiunea PIV se introduce si se evidentiaza incorect valoarea totala a ajutorului de minimis solicitat sau se calculeaza gresit valoarea maxima a transelor. O depasire a ajutorului de minimis solicitat (sectiune IV Plan de Investitii) reprezinta o incalcare a criteriilor de eligibilitate.

9. Cheltuielile prevazute in bugetul cererii nu contin o defalcare corecta a contributiei proprii si a contributiei din ajutorul de minimis. Daca exista contributia proprie, este necesar ca procentul acesteia sa fie egal pentru toate cheltuielile (calcul pro-rata).

10. O alta eroare frecventa: bugetul proiectului contine in mod eronat cheltuieli care nu sunt decontate din autorul de minimis, sau care sunt integral finantate din contributia proprie . In bugetul investiii trebuie sa apara doar cheltuielile eligibile, pentru care se solicita ajutor de minimis si pentru care poate exista un aport propriu (co-finantare) in cash. (Extras din metodologie: “Planul de afaceri va cuprinde următoarele cheltuieli eligibile ce intră sub incidența ajutorului de minimis pentru întreprinderea nou înființată…”) In bugetul cererii nu vor fi introduse cheltuieli pentru care nu se solicita ajutor de minimis.

11. In cadrul temelor specifice nu se evalueaza corect contributia la atingerea acestora, respectiv se mentioneaza un criteriu cu o intesitate prea mare.

12. In sectiunea A1(Descrierea scurta a ideii de afacere) nu sunt oferite informatii cu privire la experienta antreprenoriala si cum a fost identificata oportunitatea antreprenoriala in relatie cu experienta proprie. In analiza SWOT experienta proprie a antreprenorului nu este evidentiata in mod adecvat.

13. In bugetul proiectului cheltuielile nu sunt corect justificate din cele 3 perspective fundamentale: 1.Descriere precisa a cheltuielii si a caracteristicilor acesteia (tehnice, etc) |  2. Justificarea clara a necesitatii acesteia din perspectiva proceselor afacerii si a oportunitatii de investitie | 3. Evidentierea aspectelor de cost-eficienta

14. In bugetul cererii, cheltuielile nu sunt evidentiate corect , raportate la costul unitar ( de ex. in mod eronat cheltuieli salariale totale pe 1 an, in loc de cheltuieli salariale lunare X numar de luni) sau nu sunt  evidentiate distinct, pe fiecare cheltuiala in parte (sunt introduse la pachet mai multe cheltuieli in 1 linie).

15. DImensiunea pietei si numarul clientilor potentiali sunt supraevaluate, nu sunt corect corelate cu o segmentare realista a pietei, bazata pe variabile precum proximitatea sau relationate cu capacitata efectiva de deservire a pietei.

16. Informatiile legate de parametrii fundamentali ai ofertei – cantitate/calitate/cost/timp nu sunt fundamentate si nu sunt specifice.

17. Atentie: se accepta doar contributia proprie ca aport in cash la capitalul social, la infiintarea firmei sau imediat dupa acest moment. Contributiile in natura pot fi mentionate, insa nu vor fi evidentiate valoric in campurile aferente contributiei proprii.

18. Erori de introducere a datelor si erori de calcul – unele cu impact major asupra eligibilitatii cererii.

19. Proiectiile de vanzari  nu se coreleaza coerent cu segmentarea si nu se intemeiaza pe o fundamentare a cifrelor furnizate.

20. In cerere sunt introduse cheltuieli cu un grad redus de utilitate si cu o oportunitate de achizitie indoielnica.

21. Cheltuielile sunt incadrate gresit in categoria de cheltuieli sau in tema specifica pe care o sustin.