Precizari cu privire la conditiile de implementare

Tinand cont de necesitatea clarificarii regimului platilor efectuate in cadrul schemei de minimis Start-Up Diaspora, APM Cluj, in calitate de lider de parteneriat, aduce urmatoarele precizari:

1. In vederea asigurarii unui nivel adecvat de flexibilitate, administratorul schemei de minimis va acorda întreprinderilor nou înființate ajutoare de minimis în baza unor contracte de subvenție, la solicitarea acestora (cerere de eliberare a ajutorului de minimis aferent transei1 / transei 2), in conformitate cu o metodologie de implementare/monitorizare care va fi publicata la o data ulterioara.

2. In vederea facilitarii implementarii planurilor de afaceri, in conformitate cu prevederile actelor normative mentionate la art. 2 din schema de minimis, administratorul de grant nu va conditiona plata sumele solicitate cu titlu de avans, aferente transei 1 si 2 de prezentarea unei scrisori de garantie bancara sau a unui alt instrument de garantare, decat in situatia modificarii ulterioare a cadrului normativ aplicabil sau a emiterii in acest sens a unei instructiuni specifice de catre autoritatile in cauza.

3. Tinand cont de prevederile aplicabile schemei de minimis, administratorul de grant nu va institui o limita maxima pentru sumele platite cu titlu de avans, in fara de limitele stabilite prin schema de minimis.

4. Ca masura asiguratorie, administratorul de grant va conditiona realizarea efectiva a platilor de catre beneficiarii de ajutor de minimis, de obtinerea aprobarii preliminare din partea sa pentru fiecare cheltuiala in parte.

5. Justificarea efectiva a cheltuielilor realizate de catre beneficiar din ajutorul de minimis trebuie realizata prin inaintarea unor documente de rambursare, in conformitate cu prevederile generale din cadrul normativ aplicabil, care vor fi detaliate in metodologia de implementare specifica, care va fi prezentata la o data ulterioara;

6. In vederea unei bune informari a potentialilor solicitanti si a clarificarii aspectelor sus-mentionate, Liderul de parteneriat a emis Decizia 750/24.07.2018 prin care se modifica Metodologia de concurs, fara a aduce atingere criteriilor de evaluare si conditiilor de eligibilitate.