Actualizare: INFORMATII COMPLETARE CERERE DE FINANTARE

Publicam o serie de informații suplimentare, intrebari si raspunsuri frecvente, pentru completarea corecta a cererii de finantare:

  1. Ce se intampla daca nu toate sectiunile obligatorii sunt completate? Sistemul permite trimiterea cererii?

Este necesar sa completati toate sectiunile obligatorii in cadrul p[latformei online si sa verificati acest lucru, deoarece reprezinta o conditie de eligibilitate. O secțiune obligatorie lipsa/necompletată poate conduce la respingerea cererii. O secțiune obligatorie completată în mod eronat poate conduce la respingerea cererii (ex. suma solicitată ca ajutor de minimis este introdusă incorect, fiind mai mare decât valoarea maximă alocată per plan de afaceri aprobat). Completarea sectiunilor trebuie sa fie coerenta, relevanta si cu informatii suficiente pentru evaluator. 

Atentie!: Sistemul informatic va prelua cererea asa cum o completati dvs.

2. Cum se introduc in sectiunile de proiectii financiare, cheltuielile pentru o firma care este sau devine platitoare de TVA?

Sectiunile I1 si I2, aferente proiectiilor financiare trebuie corelate. Daca firma nu e platitoare de TVA pe parcursul celor 3 ani de proiectii, sectiunea I2 este in buna parte completata automat pe baza datelor introduse in I1. Daca firma devine platitoare de TVA, marcati acest lucru prin bifarea optiunii respective si puteti astfel edita manual campurile din Contul de Profit si Pierdere (I2).  In acest sens pentru unul sau pentru toti anii puteti sa introduceti diferit valorile cheltuielilor (inclusiv sau exclusiv TVA) in functie de regimul fiscal al intreprinderii in perioada respectiva.

3. Cum se realizeaza calculul cheltuielilor cu amortizările?

Cheltuielile cu amortizarea activelor se evidentiaza in Contul de profit si pierdere (I2). Valoarea de amortizat se stabilește la costul istoric, adică de valoarea de intrare, denumită valoare contabilă. Amortizarea unui bun se înregistrează lunar. Durata de viață sau de amortizare variază în funcție de natura bunurilor. Aplicatia realizeaza un calcul indicativ pe o perioada de amortizare de 5 ani, avand rol de exemplu. Valorile respective pot fi modificate de solicitanti. Calculul efectiv al amortizarii se realizeaza prin repartizarea valorii fiecarui mijloc fix pe unitatea de timp, in functie de durata standard de amortizare a acestuia si difera in functie de caracteristicile fiecarui activ in parte, respectiv in functia de perioada previzionata de funcționare a bunului respectiv. Acest calcul va fi realizat de fiecare aplicant in parte, pentru o imagine corecta.

4. Cum se evidentiaza in Contul de Profit si Pierdere alocatia financiara nerambursabila (AFN/subventia din ajutor de minimis)?

Acesata este identificata in Contul de profit si pierdere, la rubrica generica  ”Alte venituri din exploatare”. Completarea gresita a acestei rubrici va influenta negativ calculul profitului. Atentie la urmatorul aspect: in fluxul de numerar, alocatia financiara nerambursabila este evidentiata la momentul incasarii -> spre deosebire, in contul de profit si pierdere, aceasta se evidentiaza la momentul constituirii ei ca venit (dpdv contabil), in corelare cu cheltuiala pentru care se aloca  respectivul venit din subventia de minimis. Daca o parte din aceasta este utilizata pentru active fixe supuse amortizarii, calculul venitului aferent AFN pentru aceste cheltuieli, ar trebui sa urmeze calculul amortizarii activelor respective. In caz contrar, imaginea profitului va fi una nerealista (profitul va fi fie supraevaluat fie subevaluat). In speta, pentru a introduce corect in Contul de Profit si Pierdere aceasta informatie, este necesar sa se calculeze preliminar corect cheltuielile cu amortizarile ( a se vedea punctul anterior). Apoi, in functie de natura cheltuielii si modul de inregistrare contabila a acestei cheltuieli (respectiv daca se amotizeaza sau nu si daca da in ce conditii respectiv pe ce durata si cu ce cost unitar/anual de amortizare), in rubrica Alte venituri calculati pe unitatea de timp venitul din AFN corespunzator cheltuielilor inregisrate contabil in perioada respectiva. Pentru verificare e necesar, sa va asigurati ca intr-o perioada de referinta pentur care faceti calculul (de ex. T1 sau An1, An 2), diferenta intre  intrarile din AFN si cheltuielile aferente acestora = 0, astfel incat sa nu existe o influenta asupra profitului inregistrat.

In corelare cu normele in vigoare, la urmatorul, URL se gaseste Planul de conturi 2018 versiune actualizata conform OMFP 1802:
http://contabilul.manager.ro/a/14197/plan-de-conturi-2015-conform-omfp-1802.html  Sub contul 758. Alte venituri din exploatare, regasiti  7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii .

 

5. De ce cheltuielile financiare si juridice sunt incluse de 2 ori?
In fluxul de numerar am inclus toate categoriile de cheltuieli eligibile, asa cum acestea apar in ”Lista cheltuielilor eligibile” pentru aceasta schema de minimis si le-am preluat automat si in CPP (contul de profit si pierdere). Denumirea liniei bugetare este “Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor”, iar categoria aceasta se diferentiaza de alte cheltuieli financiare prin faptul ca:
  a. sunt eligibile
  b. nu includ exclusiv cheltuieli financiare ci pot include si cheltuieli notariale si alte cheltuieli juridice           ocazionale necesare functionarii intreprinderilor
  c. pot include diverse alte cheltuieli financiare, de ex. cu o scrisoare de garantie bancara.
  d. nu intra aici cheltuieli cu comisioanele si dobanzile bancare si alte cheltuieli ne-eligibile, care apar:
   – in Fluxul de numerar sub D Credite
   – in CPP sub Cheltuieli financiare

6. Cum se specifica in Planul de Investitii valoarea totala a ajutorului de minimis solicitat?

Suma solicitata a ajutorului de minimis, se calculeaza prin insumarea valorilor introduse la sectiunea D1, campul “Valoare acoperita din schema de minimis (RON)” , pentru fiecare cheltuiala.  Practic, in sectiunea D1 solicitantii identifica fiecare cheletuiala, iar pentru fiecare dintre acestea specifica valoarea totala, precum si cat din aceasta valoare este  acoperita din  ajutorul de minimis si cat din contributia proprie. Insumarea acestor valori este apoi afisata in sectiunea E1 – Ajutor de minimis si Contributie proprie.

Atenție!: Va rugam sa completati cu atentie valoarea ajutorului de minimis pentru fiecare cheltuiala. O completare gresita poate sa genereze o valoare peste limita eligibila ducand la respingerea cererii. Verificati ca in sectiunea E1 valoarea ajutorului de minimis sa corespunda si sa nu depaseasca suma de 178120 RON.

7. Cum se specifica transele ajutorului de minimis in Planul de investitii?

In ”Planul de Investitii”, sectiunea E1, se introduc valorile transelor 1 si 2. Acestea cumulate nu trebuie sa depaseasca suma ajutorului de minimis (178120 RON), astfel incat procentajul insumat sa fie de 100%. Procentajele transelor se raporteaza la valoarea fixa de 100%. Daca veti introduce valori gresite ale transelor veti avea un calcul procentual incorect. O alta cauza a erorii  poate fi ca in sectiunea D1 ati distribuit gresit la o cheltuiala raportul intre contributia proprie si ajutorul de minimis pentru o cheltuiala data.

Atentie!: Cifra de afaceri minima prevazuta pentru Anul 1 (12 luni de la semnarea contractului) se calculeaza in raport cu valoarea introdusa pentru Transa 1, si trebuie sa fie MINIM 30% din prima transa.

8. Cum se folosesc elementele separatoare la numere (cifre, sume etc.)?

Atentie!: Nu folositi separator de mii. Folositi ca separator de zecimale PUNCTUL, nu VIRGULA.

9. Cum se corelează temele specifice cu/în Planul de Investiții?

Daca aplicantul abordeaza o tema orizontala/specifica (Partea III) atunci in partea IV, a sectiunea D1, are posibilitatea sa coreleze cheltuieli specifice cu teme specifice. O cheltuiala poate ca prin natura ei sa atinga mai multe teme. De aceea la sectiunea D2, este evidentiata o alocatie bugetara pentru fiecare tema, nefiind obligatoriu ca suma alocatiei bugetare pe teme specifice sa fie egala cu valoarea totala a bugetului.

10. Ce fel de oferte sunt acceptate si pentru ce cheltuieli sunt necesare?

Sunt acceptate orice referinte de pret precum: cataloage ale furnizorilor, oferte online, oferte semnate de catre furnizori, emailuri care contin referinta de pret pentru bunul respectiv. Este necesar ca ofertele a descrie caracteristicile tehnice ale bunului. Anexarea de oferte nu este obligatorie, dar poate reprezenta un avantaj in procesul de evaluare la criteriul  “Justificarea costurilor”. Conform grilei de evaluare, daca este anexata cel putin 1 oferta , pentru fiecare achizitie de peste 10.000 RON, cererea obtine 1 punct (prin achizitie a se intelege cheltuielile incadrate in categoriile 3 -15 din lista cheltuielilor eligibile).

Corelat cu acest  aspect, furnizarea a uneia sau a mai multor referinte de pret, justifica mai bine bugetul (costurile previzionate).

Atentie!: Termenul de achizitie nu se refera doar la activele fixe, ci la orice cheltuiala din categoriile 3- 15!

11. Cum este evaluata contributia proprie?

O cerere poate obtine punctaj in functie de valoarea contributiei proprii. Conform metodologiei concursului, solicitantul are obligatia de a realiza demersurile necesare, pentru depunerea contribuției proprii în capitalul social al firmei la înființare sau în termen de maxim 2 luni de la înființare și a transferării respectivei contribuții în subcontul special aferent derulării ajutorului de minimis.

Atentie: prin contributia proprie se intelege DOAR contributia in cash, introdusa in capitalul social al firmei in conditiile mentionate anterior, deoarece aceasta este singura  modalitate verificabila la procesarea dosarului ajutorului de minimis.

Nu se va acorda punctaj pentru contributia, care este constituita pe parcursul implementarii planului/proiectului de minimis din surse ipotetice precum vanzari ale firmei sau credite ale asociatilor.  Desi acest lucru este permis si poate fi explicitat in cerere, nu beneficiaza de acordarea de puncte.

In acest sens, va solicitam, ca in bugetul proiectului, sa nu introduceti sume aferente contributiei proprii, care nu sunt constituite prin aportul la capitalul social la infiintarea firmei, deoarece riscati sa fiti depunctati de catre evaluatori pentru lipsa de claritate. In schimb aceste sume pot si trebuie sa fie reflectate in fluxul de numerar si in contul de profit si pierdere, petru a oferi o imagine veridica a finantarii afacerii.

12. Cum pot verifica stadiul cererii mele?

Faceti click in coltul din dreapta sus a ecranului aplicatiei de realizare a  planurilor de afaceri ,pe link–ul care afiseza Termenele limita. Se va deschide o noua fereastra in care puteti verifica stadiul cererii dvs, respectiv daca ati realizat o Trimitere cu succes a cererii.

13. Cum pot verifica punctajul cererii mele inainte de trimitere?

In bara de meniu, este amplasat butonul “Verificare” . Prin optiunea de verificare a cererii, platforma realizeaza un calcul potential al punctajului pentru fiecare din cele 10 criterii de evaluare, afisand urmatoarele informatii:

– Pentru fiecare criteriu sunt afisate mesaje de avertizare pentru subcriteriile de evaluare conform grilei (va rugam corelati cu grila). Exemplificare: not ok: 1.1 – mesajul indica o valoare a ajutorului de minimis solicitat peste valoarea maxima eligibila.

– Este calculat punctajul cumulativ , dupa evaluarea fiecarui criteriu (punctaj potential indicativ – punctajul final este cel acordat de evaluatori)

– Este calculat la final punctajul total maxim posibil

– Va rugam sa acordati atentie criteriului 1 – Eligibilitate, unde punctajul minim obligatoriu este de 30 de puncte! Atentie la mesajele de eroare

Not ok 1.1  (Valoarea subventiei solicitate depaseste valoarea eligibila) -> corelati cu explicatiile oferite la punctele 6 si 7 din prezenta lista de intrebari frecvente.

Not ok 1.6 (Completarea tuturor sectiunilor obligatorii) -> sistemul afiseaza sectiunile obligatorii care nu au fost completate (de ex. utilitati)